Kaunas Cycling team 2021 metais buvo sukurta jaunų sportininkų rengimui ir jaunimo užimtumui skatinti.

KCT tikslas - būti stipriausia ir nuolat augančia profesionalia jaunimo Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) komanda Baltijos šalyse, populiarinti dviračių sportą Lietuvoje.

KCT Misija

Sudaryti sąlygas jauniems sportininkams tobulėti pasauliniame lygyje.

KCT vizija

Būti stipriausia ir nuolat augančia profesionalia jaunimo UCI* komanda Baltijos šalyse, kurios dėka jaunimo tarpe populiarėtų dviračių sportas, bei būtų didinamas Lietuvos žinomumas pasaulyje.